Trailerfan.comTrailerfan.com

The Blind Swordsman: Zatoichi > Cast and Crew


   Overview  | Comments  | Cast and Crew  | User Ratings  | Trailer  | Pictures (13)  | Posters (3)  


Directed by
Takeshi Kitano

Writing credits
Kan Shimozawa

Screenplay
Takeshi Kitano

Produced by
Shinji Komiya
Jack Maeby
Masayuki Mori
Chieko Saitô
Tsunehisa Saitô
Masanori Sanada
Takio Yoshida

Original Music by
Keiichi Suzuki

Cinematographer
Katsumi Yanagishima

Cast
Takeshi Kitano Ichi
Tadanobu Asano Hattori Genosuke
Michiyo Ookusu Aunt Oume
Gadarukanaru Taka Shinkichi
Daigorô Tachibana Geisha Seitaro 'Osei' Naruto
Yuuko Daike Geisha Okinu Naruto
Yui Natsukawa O-Shino, Hattori's Wife
Ittoku Kishibe Boss Inosuke Ginzo
Saburo Ishikura Boss Tashichi Ogi
Akira Emoto Tavern Owner Pops
Ben Hiura Tavern Gramps
Hideboh Dancing Farmer
Ron II Dancing Farmer
Suji Dancing Farmer
Noriyasu Dancing Farmer
Makoto Ashikawa Carpenter
Edamame Tsumami Carpenter
Yoshiyuki Morishita Carpenter
Naomasa Musaka Yakuza Boss on the Country Road
Shoken Kunimoto Rival Swordsman
Daigaku Sekine Ginzo's Henchman I
Taiki Kobayashi Funahachi's Bodyguard
Kanji Tsuda Playboy at Home
Tsutomu Takeshige Farmer Boy 4
Yasushi Higuchi
Kenji Takechi Yakuza
Yoji Tanaka

Movies: 1122107
Trailers: 43027
People: 1594302
Pictures and posters: 724460
User ratings: 19184590
Comments: 843
Advertise with us
Terms of Use