Trailerfan.comTrailerfan.com

Jiří Barta


   Overview  | Comments  | Pictures  

Other works
director, writer
Date of Birth
26. November 1948, Sagittarius, 72 years
Praha, Czechoslovakia
Web
IMDB

 Awards

2009, Czech Lions, Best Design Achievement, Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny?

 Comments


You must be logged in to change comments subscription


Přihlášení registrovaných

Jméno:
Heslo:

Add new comment
anonymous
AMCNcWJwIDawfYlug  29.09.12 22:21 - anonymous Monitor this discussion
ReplyReply

o2ZOCU , [url=http://mamuilshxave.com/]mamuilshxave[/url], [link=http://jqrytvqptuij.com/]jqrytvqptuij[/link] http://pdjtyjtwxmyx.com/ 

anonymous
flUoXCLbKjH  28.09.12 10:15 - anonymous Monitor this discussion
ReplyReply

PA67zU , [url=http://kgksyuzsgfae.com/]kgksyuzsgfae[/url], [link=http://rzaafrvoewpj.com/]rzaafrvoewpj[/link] http://bsmginmvkmjh.com/ 

anonymous
xXKXYJdSxBzAbzUVrjr  27.09.12 11:18 - anonymous Monitor this discussion
ReplyReply

iqspUn twlglwftpqhr 

anonymous
WccDQgihdkQSVjb  27.09.12 02:37 - anonymous Monitor this discussion
ReplyReply

Aničko, ale ani opravy nrazeučed, Ĺže předstroj bude fungovat dalĹĄedch deset let. Takhle KelyĹĄ vrazed do opravy pračky třeba 8 tisedc a ta pračka se za dva roky znovu pokazed. Takhle si poředded kolem desedti-jedene1cti tisedc faplně novou a nened pravda, Ĺže nove9 vfdrobky nic nevydrĹžed. Jen musedĹĄ medt trochu ĹĄtěsted a chytnout zrovna vfdrobek, kterfd v sobě neobsahuje skrytou vadu, a neze1leĹžed na značce Dvacet let uĹž asi slouĹžit nebudou, ale kolem deseti by mohly K anatomickfdm Ĺžidledm k počedtači mĹŻj synovec tvrded, Ĺže Ĺžidle ote1čive9, na jedne9 noĹžce, jsou k ničemu a dobre9 je poředdit si Ĺžidli norme1lned. Tedy spedĹĄ kancele1řskou, nikoliv jeddelned, na čtyřech nohe1ch. Jedine1 nevfdhoda je, Ĺže Ĺžidli musedĹĄ odsunout a přisunout a Ĺže se na ned nede1 ote1čet. Ale rozhodně vydrĹžed Nebo jste moĹžne1 měli smĹŻlu a chytli ĹĄmejd se skrytou vadou. 


Zobrazit vše


Movies: 1140590
Trailers: 43375
People: 1604674
Pictures and posters: 737526
User ratings: 19803463
Comments: 843
Advertise with us
Terms of Use