Trailerfan.comTrailerfan.com

Ji Barta


   Overview  | Comments  | Pictures  

Other works
director, writer
Date of Birth
26. November 1948, Sagittarius, 72 years
Praha, Czechoslovakia
Web
IMDB

 Awards

2009, Czech Lions, Best Design Achievement, Na pd aneb Kdo m dneska narozeniny?

 Comments


author:   added:  27.09.2012 02:37
WccDQgihdkQSVjb 
Aničko, ale ani opravy nrazeučed, že předstroj bude fungovat dalšedch deset let. Takhle Kelyš vrazed do opravy pračky třeba 8 tisedc a ta pračka se za dva roky znovu pokazed. Takhle si poředded kolem desedti-jedene1cti tisedc faplně novou a nened pravda, že nove9 vfdrobky nic nevydržed. Jen musedš medt trochu štěsted a chytnout zrovna vfdrobek, kterfd v sobě neobsahuje skrytou vadu, a neze1ležed na značce Dvacet let už asi sloužit nebudou, ale kolem deseti by mohly K anatomickfdm židledm k počedtači můj synovec tvrded, že židle ote1čive9, na jedne9 nožce, jsou k ničemu a dobre9 je poředdit si židli norme1lned. Tedy spedš kancele1řskou, nikoliv jeddelned, na čtyřech nohe1ch. Jedine1 nevfdhoda je, že židli musedš odsunout a přisunout a že se na ned nede1 ote1čet. Ale rozhodně vydržed Nebo jste možne1 měli smůlu a chytli šmejd se skrytou vadou. 

Reply on this commment


 Title:

 
 Text:
[%CAPTCHA%]
SEND Back

 
Movies: 1140590
Trailers: 43375
People: 1604674
Pictures and posters: 737526
User ratings: 19803463
Comments: 843
Advertise with us
Terms of Use